CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH


Khách hàng có quyền bảo hành ở bất cứ Đại lý nào của Subaru trên toàn lãnh thổ Việt Nam và được hưởng chế độ bảo hành theo chính sách theo qui định.

1.    Nghĩa vụ của Subaru:
–    Toàn bộ các xe mang nhãn hiệu Subaru được áp dụng “Quy trình bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa” như nhau và sử dụng biểu mẫu chung cho việc Bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa…
–    Các xe Subaru thực hiện công việc bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa được hưởng mức bảo hành như nhau tính từ khi xuất xưởng theo quy định bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa.
2.    Nghĩa vụ của chủ xe:
–    Với khách hàng khi sử dụng các loại xe Subaru, có nghĩa vụ phải thực hiện việc chăm sóc và bảo dưỡng xe định kỳ theo đúng chỉ dẫn được ghi rõ trong sách “Hướng Dẫn Sử Dụng” và các quy định, hướng dẫn được ghi trong “Sổ Bảo Hành” được cấp cho khách hàng khi mua xe.
–    Khách hàng có nghĩa vụ lưu trữ các giấy tờ hồ sơ liên quan đến công việc bảo hành, bảo dưỡng và sửa chữa. 

3.    Thời hạn bảo hành:
–    Thời hạn bảo hành được tính từ ngày giao xe đầu tiên cho khách hàng hoặc ngày sử dụng xe đầu tiên. Thời hạn bảo hành và số Km hạn chế bảo hành được thể hiện cụ thể trong “Sổ Bảo Hành”.
–    Khi quyền sở hữu được chuyển từ người mua xe đầu tiên sang người mua xe kế tiếp, thì phần thời hạn bảo hành còn lại của chiếc xe đó sẽ được chuyển cho người chủ sở hữu kế tiếp của nó.
–    Thời hạn bảo hành được áp dụng chung cho tất cả các loại xe Subaru là 60 tháng (5 năm) hoặc 100.000km, tùy điều kiện nào đến trước. 

4.    Phạm vi bảo hành:
–    Bảo hành chỉ giới hạn cho các xe được phân phối hoặc được bán tại các Đại lý nằm trong hệ thống của Subaru.  Điều này cũng thực hiện tương tự với trường hợp bảo hành phụ tùng.
–    Về nguyên tắc, bảo hành được áp dụng đối với Xe trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Do đó, nếu Đại lý, khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào chuyển, bán hoặc bán lại Xe tới một lãnh thổ khác không thông qua Subaru Việt  Nam , mọi bảo hành áp dụng đối với chiếc Xe đó được xem là hết hạn và vô hiệu trừ khi Subaru Việt  Nam có hướng dẫn khác.