Showroom Subaru Giải Phóng: 805A Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội